Martiany
11-400 Kętrzyn

Regulamin łowiska

Regulamin obowiązujący na Łowisku Specjalnym WERSMINIA w sezonie 2020


1. Dotyczy sportowego połowu ryb na zasadzie "ZŁÓW I WYPUŚĆ" na jeziorze Wersminia w Martianach.
2. Zasada "ZŁÓW I WYPUŚĆ" dotyczy szczupaka i okonia.
3. ZAKAZ POŁOWU RYB NA ŻYWCA.
4. Szczupaka łowimy na haczyki bezzadziorowe.
5. Pozostałe gatunki ryb zabieramy zgodnie z wykazem - NIEODPŁATNIE.
6. Łowienie nocne dozwolone tylko dla karpiarzy, pozostali wędkarze po indywidualnym uzgodnieniu z właścicielem lub opiekunem łowiska.
7. Prawo do przebywania na teranie łowiska mają osoby posiadające aktualne zezwolenie na wędkowanie.
8. Zezwolenie na wędkowanie jest ważne z innym dokumentem tożsamości posiadającym zdjęcie.
9. Każdorazowo przed wejściem na łowisko należy dokonać wpisu do ksiązki jeziorowej, która znajduje się w ?hangarze? na terenie ośrodka wczasowego (przy plaży).
10. Nie przestrzeganie pkt.7 spowoduje utratę pozwolenia.
11. Od strony lasu mogą łowić tylko karpiarze.
12. Połowu ryb można dokonywać z linii brzegowej tylko od strony ośrodka wczasowego lub z łodzi.
13. Pływanie po jeziorze może odbywać się za zgodą dzierżawcy jeziora, tylko i wyłącznie na zarejestrowanym sprzęcie pływającym.
14. Łowienie na własnym sprzęcie plywającym po uzgodnieniu z dzierżawcą lub opiekunem łowiska.
15. Osoby zajmujące się wynajmowaniem łodzi powinny mieć zezwolenie dzierżawcy jeziora.
16. Każdy wędkarz musi mieć: matę, podbierak, oraz sprzęt do wyhaczania ryb.
17. Zabrania się przechowywania w siatce ryb o wymiarach i okresach ochronnych, oraz ryb, które są w wykazie, a których nie mamy zamiaru zabierać ze sobą.
18. Zakazuje się oddawania ryb innym osobom.
19. Dzienny połów ryb odbywa się od godz. 5:00 do 21:00.
20. Po zakończeniu wędkowania należy pokazać złowione ryby pracownikowi lub dzierżawcy.
21. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje utratę zezwolenia.

Wykaz ryb z pkt.5, które można zabierać BEZPŁATNIE
Sum - 70 cm - 1 szt
Lin - 35 cm - 2 szt
Sieja - 35 cm- 2 szt
Węgorz - 70 cm- 1 szt
Leszcz - 35 cm- 3 szt
Płoć, Wzdręga

Łączna ilość złowionych ryb nie może przekraczać 5 kg na dzień.

Wszelkie zmiany dotyczące REGULAMINU będą publikowane na naszej stronie.
W razie niejasności proszę o kontakt z zarządcą jeziora.